Gør internettet os til dårlige skribenter?

Medier og kommunikation

Når man skriver med sine venner på diverse sociale medier, så har man ofte lagt retskrivningsordbogen på hylden imens. Det kan fx være, at vi erstatter et ord med en emoji eller forkorter et ord, fordi det går hurtigere. Men betyder det egentlig noget for, hvordan vores sprog udvikles?

Bevidste kommunikative fejl

En af grundene til at nogle forskere mener, at “internetsprog” ikke har nogle problematiske konsekvenser, er, at der kommunikeres forkert bevidst. Mange vælger at skrive forkert, fordi de følger den norm, de møder på de sociale medier. Som mennesker og vanedyr følger vi ofte automatisk de strukturer, der bliver lagt for os. Det er derfor helt naturligt, at man skriver anderledes og grammatisk ukorrekt, når man kommunikerer på sociale medier. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man er en dårlig skribent “i virkeligheden”.

Nogle fejl er bedre end andre

Bare fordi der er visse fejl, der accepteres på sociale medier, betyder det ikke, at alle grammatiske fejl accepteres. Det er fx normalt, at folk retter hinanden, hvis der er en, som gentagende gange glemmer et nutids-r eller staver et ord forkert, hvor det fremstår som en fejl. Fordi der findes nogle grammatisk fejl, som det er blevet en norm at lave, er der andre grammatiske fejl, der ikke betragtes som acceptable. Hvis du selv finder en kreativ måde at stave et ord på, så kan det faktisk være en fordel at overdrive stavefejlen, så fejlen fremgår tydeligt.

Når en fejl er blevet lavet “nok” gange, betragtes den ikke længere som en fejl på samme niveau.

Emojis er vores online gestikulation

Nogle forskere har tilmed været nervøse for, hvad emojis gør ved vores kommunikative udvikling. Bliver vi fx begrænsede, når vi vælger at udtrykke os med en grine-emoji frem for at beskrive vores følelser? Hertil svarer andre forskere, at emojis kan betragtes som vores online gestikulation og derfor skal forstås og opfattes analogt til at vores fysiske gestikulationer, når vi kommunikerer IRL. De støtter altså blot op om det sagte, men skaber ikke en forhindring – nærmere en understøttelse.

Vi bliver bedre skribenter af internettet

Der er faktisk også god grund til at tænke, at vi bliver bedre skribenter af al vores online færden. I dag skriver vi nemlig mere, end vi nogensinde har gjort før. Vi SMS’er, skriver til hinanden på Facebook, og ja, benytter os i det hele taget langt mere af tekst frem for tale, når vi kontakter hinanden. Vi får altså konstant trænet vores skriveevner, hvilket i sidste ende sandsynligvis resulterer i, at vi bliver bedre – fremfor dårligere – skribenter.