Dette skal du være opmærksom på, inden du tager i praktik

Uddannelse og undervisning

Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvordan fordelingen mellem teori er praksis er. Er du fx ved at uddanne dig som sygerplejerske, skal du meget mere i praktik end en, der er ved at tage en universitetsuddannelse. For de fleste universitetsuddannelser er det yderligere frivilligt, om man tager i praktik. Hvis du er på en universitetsuddannelse, må du derfor afgøre med dig selv, om du ønsker at komme i praktik. Det kan være en skræmmende tanke at skulle forlade universitetets trygge rammer, når man har været omsluttet af dem i flere år. Det er dog enormt givende at komme i praktik, fordi man oplever en hverdag, som er mere praksisorienteret, og fordi man får en føling for, hvordan ens liv kunne komme til at se ud efter uddannelse. 

 

Praktikken er ulønnet

Som universitetsstuderende får du ikke løn, når du er i praktik. Du skal derfor være indstillet på at have et fuldtidsjob uden at tjene mere, end du gør på SU. Hvis du endda er vant til at tjene lidt penge ved siden af din SU, er det muligt, at du bliver nødt til at holde orlov fra dit job, mens du er i praktik. Du må derfor forventningsafstemme med dig selv, om du er villig til at arbejde på lige fod med andre – for mindre penge. Men inden du afskriver praktikforløbet af økonomiske årsager, så husk, at det også er en investering til fremtiden at tage i praktik. Du får nemlig et meget mere attraktivt CV og nogle opgaver, som en fremtidig arbejdsgiver vil have lettere ved at forholde sig til, end typiske universitetsopgaver.

Du skal være mere voksen, end du (måske) er vant til

I arbejdsverdenen kan du ikke regne med, at der er noget, der hedder akademisk kvarter. Du kan heller ikke regne med, at det er OK at møde uvasket op på kontoret i joggingtøj, som du måske har været vant til at gøre på universitetet. Det er visse friheder, du kan tage dig på universitetet, som simpelthen ikke er acceptable på arbejdsmarkedet. For her kan du få frataget dine penge, hvis du ikke præsterer ordentlig. Det kan du naturligvis ikke, når du er i praktik, hvis praktikstedet ikke betaler for dig, men forsøg at betragte praktikken som en øvelse på den virkelige verden. Hvis du ikke lige gider møde op en dag og har lyst til at pjække, så kan det have helt andre konsekvenser, end det har på universitetet. Du kan i princippet være ligeglad med, om din underviser synes, du er sløset og virker ligeglad, men det er en forfærdelig indstilling at tage med videre på arbejdsmarkedet.

 

 

Du skal finde noget, du brænder for at lave

Det nytter ikke noget, at du sender ansøgninger ud til højre og venstre uden at være selektiv. Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvad du ønsker at arbejde med på fuldtid. Du må ikke gå på kompromis med dine ønsker, for så vil du opleve, at du bliver demotiveret. Praktik kan også være en negativ oplevelse, hvis du ikke arbejder med noget, du kan lide og er god til. Det er heller ikke en god oplevelse for praktikstedet at have en demotiveret praktikant, hvis altså de ønsker at give deres praktikant en god oplevelse – hvilket man må tage udgangpunkt i, de gør.